ค่ายอาสาพัฒนา SAT

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)
                      ประวัติความเป็นมา
                                  
        กลุ่มพนักงาน บ.สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จำกัด ( SAT ) ซึ่งตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี (มีพนักงานราว1,500 คน ) ได้รวม ตัวกัน จัดหาทุนจากการบริจาค  และนำไปมอบให้โรงเรียนใน จ.ชลบุรี พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโดยทำมาตลอดทุกปีในช่วงต้น ตั้งแต่ปี  2540-2541
             
           ต่อมามีกลุ่มช่าง  ได้เสนอโครงการขึ้นมา โดยต้องการจะทำเครื่องเล่นเด็ก ในสนามที่ออกแบบเอง 2-3 ประเภท ไปบริจาค ให้โรงเรียน ในจังหวัดใกล้เคียง จึงได้เริ่มสำรวจโรงเรียน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแห่งแรก  เราพบว่า ทุกโรงเรียนมีปัญหาเหมือนกันหมดคือ ขาดบุคคลากรและงบในการซ่อมแซม อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น ระบบไฟ น้ำ รวมทั้งงานต่อเติมอาคาร พื้นสนามกีฬา เป็นต้น กลุ่มพนักงานจึงรวมตัวกันมากขึ้นจาก  10 กว่าคน เป็น 50-60 คน ประกอบด้วย ช่างไฟ ช่างเชื่อม วิศวกรออกแบบ รวมทั้งเพื่อนฝูง และครอบครัว  โดยเริ่มจากทำจากโครงการเล็กๆ ใช้งบประมาณไม่มาก ค่อยๆเพิ่มเนื้องานทุกปี จนบางปีโครงการต้องใช้งบนับแสนบาท  จนเป็นที่รู้กันในกลุ่มพนักงานของบริษัททุกคน ว่าทุกปลายปีจะมี การออกค่ายอาสาพัฒนา

ผลงานที่ผ่านมา 
                                                                โรงเรียน                                                               งบประมาณ
 
18-19 ธ.ค 2542    ค่ายอาสาพัฒนา 1   รร.บ้านศรีเจริญทอง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา                       84,142
 9-10 ธ.ค 2543     ค่ายอาสาพัฒนา 2   รร.วัดโคกเขื่อน อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี                                97,129
 8-9 ธ.ค 2544       ค่ายอาสาพัฒนา 3   รร.อรัญญิการาม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา                                  79,997
 23-24 พ.ย 2545   ค่ายอาสาพัฒนา 4   รร.นิคมพัฒนา 13 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง                                    66,560
 13-14 ธ.ค 2546   ค่ายอาสาพัฒนา 5   รร.บ้านยางกระทุง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา                              73,795
 11-12  ธ.ค 2547  ค่ายอาสาพัฒนา 6   รร.บ้านอ่างเสือดำ  อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา                            87,000
 10-11 ธ.ค 2548   ค่ายอาสาพัฒนา 7   รร.หนองตะแบก  อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี                                         70,000
 2-3 ธ.ค 2549      ค่ายอาสาพัฒนา 8   รร.บ้านหุบเมย ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก                             113,400
 15-16 ธ.ค 2550   ค่ายอาสาพัฒนา 9   รร.บ้านม่วงโพรง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา                          100,000
 13-14 ธ.ค 2551    ค่ายอาสาพัฒนา 10  รร.บ้านคลองทราย ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา       118,000
 12-13 ธ.ค 2552    ค่ายอาสาพัฒนา 11   รร.บ้านซับไทรทอง ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา      204,095
 18-19 ธ.ค 2553     ค่ายอาสาพัฒนา 12   รร.บ้านซับเกษม ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว                   287,734
 17-18 ธ.ค 2554    ค่ายอาสาพัฒนา 13   รร.บ้านท่ากะบาก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว              267,132
 15-16 ธ.ค 2555   ค่ายอาสาพัฒนา 14 รร.บ้านภูงามโนนสะอาด จ.สระแก้ว                                           139,704
 14-15 ธ.ค  2556  ค่ายอาสาพัฒนา 15 รร.บ้านคลองครก ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี                       159,365
 20-21 ธ.ค 2557   ค่ายอาสาพัฒนา 16 รร.บ้านป่ารังงาม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา                 237,820
 19-20 ธ.ค 2558   ค่ายอาสาพัฒนา 17 รร.บ้านทรัพย์สินพูน ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี                                234,588
 17-18 ธ.ค 2559   ค่ายอาสาพัฒนา 18 รร.บ้านชากไทย ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี                    296,184
 16-17 ธ.ค 2560   ค่ายอาสาพัฒนา 19 รร.บ้านเขากระแต ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี               320,977
    8-9 ธ.ค 2561    ค่ายอาสาพัฒนา 20 รร.บุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี          267,913
14-15 ธ.ค 2562   ค่ายอาสาพัฒนา 21 รร.สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี               241,646
12-13 ธ.ค 2563   ค่ายอาสาพัฒนา 22 รร.บ้านหินเพิง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา                   189,054
17-18 ธ.ค 2565   ค่ายอาสาพัฒนา 23 รร.ผ่านศึกสงเคราะห์ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา           250,544
 16-17 ธ.ค 2566    ค่ายอาสาพัฒนา 24 รร.บ้านเขาช่องแคบ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว                                                                                     ----------
,1 
 161116
         ลักษณะโครงงานค่ายอาสาพัฒนาในปัจจุบันนอกจากการนำของไปมอบ นำช่างไปซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆแล้วในบางปียังได้เพิ่มเติม โครงการส่งเสริมงบอาหารกลางวันเด็ก เช่น โครงการเลี้ยง ไก่เนื้อ, เลี้ยงปลาดุก ในโรงเรียนอีกด้วย.   ในด้านความรู้ได้แก่ การนำคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งพร้อมอุปกรณ์, โครงการห้องสมุด จัดหาหนังสือเรียน ความรู้ต่างๆให้กับห้องสมุดโรงเรียนเป็นต้น 
บทสรุป
ทางกลุ่มฯ มีความเชื่อว่า โครงการค่ายอาสาฯ ที่ทำอยู่ เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนในชนบท ได้มีโอกาสที่ดีขึ้นลดช่องว่างระหว่างเมือง และชนบทลง  นอกจากนั้นชาวค่ายเองก็มีโอกาสสัมผัสกับชาวบ้าน เรียนรู้ เข้าใจถึงวิถีชีวิตในชนบทต่างๆ  อันนำไปสู่ความประทับใจไม่รู้ลืม  จนกล่าวได้ว่า พวกเรายังคงมุ่งมั่น ที่จะ " สร้างฝันของเด็กๆ ให้เป็นจริง "ต่อไป .                                                                              
 
                                                                                    ทรงเกียรติ พรกุลวัฒน์
                                                                                     (ที่ปรึกษาค่ายอาสา)


Online: 1 Visits: 354,914 Today: 587 PageView/Month: 12,458